Over KBO-BVZ

De KBO Bennebroek - Vogelenzang - Zwaanshoek is opgericht op 20 april 1954. Wij bestaan al ruim 67 jaar. Op dit moment hebben wij 450 lleden.

Sinds 7 september 2018 zijn wij officieel een zelfstandige vereniging met eigen statuten. De Oprichtingsakte en Statuten alsook het Algemeen Regelement treft u rechtsboven onder het kopje Documenten KBO bvz. 

Na de verzelfstandiging gebruiken wij ook een verkorte naam: KBO-BVZ.

Als vereniging zijn wij, met EEN stem, lid van de provinciale KBO Noord - Holland en landelijk maken wij deel uit van de Unie KBO. In 2016 zijn de Unie KBO en de PCOB een vergaande samenwerking aangegaan.

In 2017 is de nieuwe naam voor dit samenwerkingsverband bekend gemaakt: KBO-PCOB. Het centrale kantoor is nu gevestigd in Utrecht. De KBO-PCOB is met ruim een kwart miljoen leden de grootste seniorenorganisatie van Nederland.

Onze vereniging KBO-BVZ werkt uitsluitend met vrijwilligers. Momenteel hebben wij 36 vrijwilligers die alle activiteiten, die wij organiseren, gestalte geven.

Onze activiteiten zijn heel divers. Van de wekelijkse soos in het Trefpunt tot uitstapjes naar leuke bestemmingen. .

Onze leden ontvangen 10 maal per jaar het KBO-PCOB Magazine. Als KBO-BVZ geven wij ook 10x per jaar een eigen contactblad, de Vice Versa, uit met nieuws en informatie.(bijgevoegd bij het KBO-PCOB Magazine)

De contributie bedraagt voor 2022 € 25,00 p.p. en voor een echtpaar of twee samenwonenden met een adres € 47,50 Daarvoor kan gebruik gemaakt worden van de geboden activiteiten en onze ledenservice. 

Banknummer KBO-BVZ is NL 86 RABO 0306 9505 45

 

 
Belangrijke Nummers

ALGEMEEN voor alle dorpen
 • Politie: 0900 8844
 • Noodnummer: 112
 • Huisartsenpost/Spoed, alleen 's-nachts en in weekend.: 023 224 25 26
 • Dierenambulance: 023 533 43 23
 • Brandweer: 112
BENNEBROEK
 • Dorpscoordinator Welzijn: 023 525 03 66
 • 't-Trefpunt,: 023-5848480
 • Pastor R. Verhaegh, R.K.Parochie St.Jozef, Bennebroek.: 023-5846258
 • Consulent Ds. Conny Bakhuis, Herv. Gem. PKN Bennebroek: 0252-545108
 • Dominee J. Nijboer, Prot.Gem. PKN Bennebroek: 023-5841006
VOGELENZANG
 • Dorpscoordinator Welzijn: 023 525 03 66
 • Pastor A.M. Dekker, R.K. Par.OLV Tenhemelopneming: 0252-525699
ZWAANSHOEK