Over KBO-BVZ

De KBO Bennebroek - Vogelenzang - Zwaanshoek is opgericht op 20 april 1954. Wij bestaan dus op 20 april 2024 precies 70 jaar. Op dit moment hebben wij 377 leden.

Sinds 7 september 2018 zijn wij officieel een zelfstandige vereniging met eigen statuten. 

Na de verzelfstandiging gebruiken wij ook een verkorte naam: KBO-BVZ.

Vanaf 1 januari 2023 is de KBO-NH uit de Unie KBO, en dus ook uit de KBO-PCOB, getreden. Naast de KBO-NH zijn ook per 1 januari 2023 uit de Unie getreden: de provinciale afdelingen van Gelderland, Overijsel en Limburg. Brabant was al eerder uit de Unie getreden. De hierboven genoemde vijf provincies werken samen, met behoud van hun zefstandigheid.  Zij vertegenwoordigen rond de 210.000 leden.

Doordat zoveel provinciale bonden uitgetreden zijn uit de Unie KBO is de Unie KBO per 7 september 2023 opgeheven. Hierdoor had ook de KBO-PCOB geen bestaansrecht meer en is ook die samenwerking opgeheven.

Als vereniging zijn wij lid van de provinciale KBO Noord - Holland.

Onze vereniging KBO-BVZ werkt uitsluitend met vrijwilligers. Momenteel hebben wij 38 vrijwilligers die alle activiteiten, die wij organiseren, gestalte geven.

Onze activiteiten zijn heel divers. Van de wekelijkse soos in het Trefpunt tot uitstapjes naar leuke bestemmingen. .

Onze leden ontvangen 10 maal per jaar het blad NESTOR. Als KBO-BVZ geven wij ook 10x per jaar een eigen contactblad, de Vice Versa, uit met nieuws en informatie.(bijgevoegd bij de Nestor)

De contributie bedraagt voor 2024 € 25,00 p.p. en voor een echtpaar of twee samenwonenden met een adres € 47,50 Daarvoor kan gebruik gemaakt worden van de geboden activiteiten en onze ledenservice. 

Banknummer KBO-BVZ is NL 86 RABO 0306 9505 45

 

 

Documenten KBO bvz
Belangrijke Nummers

ALGEMEEN voor alle dorpen
 • Politie: 0900 8844
 • Noodnummer: 112
 • Huisartsenpost/Spoed, alleen 's-nachts en in weekend.: 023 224 25 26
 • Dierenambulance: 023 533 43 23
 • Brandweer: 112
BENNEBROEK
 • Dorpscoordinator Welzijn: 023 525 03 66
 • 't-Trefpunt,: 023-5848480
 • Pastor R. Verhaegh, R.K.Parochie St.Jozef, Bennebroek.: 023-5846258
 • Consulent Ds. Conny Bakhuis, Herv. Gem. PKN Bennebroek: 0252-545108
 • Dominee J. Nijboer, Prot.Gem. PKN Bennebroek: 023-5841006
VOGELENZANG
 • Dorpscoordinator Welzijn: 023 525 03 66
 • Pastor A.M. Dekker, R.K. Par.OLV Tenhemelopneming: 0252-525699
ZWAANSHOEK