Afbeelding van SOOS

SOOS

  Er is weer gewoon soos op woensdagmiddag .

Let op!!!   van 19/6 t/m 21/8 is er alleen de Zomersoos. Zie voor het programma bij dat onderdeel.

U kunt dan vrij, maar ook in competitie klaverjassen, of vrij bridgen, rummikuppen of Triominos spelen. Maar gewoon gezellig een kopje koffie/thee en een praatje mag natuurlijk ook.

De zaal is open vanaf 13.00 uur.

Locatie: 't Trefpunt, Akonietenplein 1, Bennebroek. telefoon 023-584 8480

Vanaf 5/10/2022 beginnen we weer met een competitie voor zowel Klaverjassen als Bridgen. Zie hieronder voor verdere info.

Competitie bij de soosmiddagen.

Beste KBO-Leden.

Het is alweer een hele poos geleden dat we tijdens de soosmiddagen een competitie hadden bij het klaverjassen.

Bij het KLAVERJASSEN doen we het als volgt: Iedere soosmiddag worden DRIE rondjes gespeeld. De gehaalde punten in die drie ronden tellen mee voor de competitie. Komt u niet dan krijgt u geen punten. Deelnemers die zich van te voren afmelden en de dames die competitie spelen maar ook soosvrijwilligster zijn, krijgen voor de middag dat zij niet kunnen spelen omdat zij soosvrijwilligster zijn het gemiddelde aantal punten dat die middag door de wel spelende klaverjassers is behaald.

Bij het BRIDGEN is het spelen van een competitie ook mogelijk, want daar zijn schema’s voor.  Er moeten dan wel voldoende deelnemers zijn om steeds vier spelers per tafel te hebben.

Wij zijn beide competities begonnen op woensdag 5 oktober 2022.  Wij rekenen, net als voor de coronatijd, weer op veel deelnemers.

m.vr.gr.

Bart Heemskerk

Tel.                  06 18610297

email.             secr.kbobvz@gmail.com
Belangrijke Nummers

ALGEMEEN voor alle dorpen
 • Politie: 0900 8844
 • Noodnummer: 112
 • Huisartsenpost/Spoed, alleen 's-nachts en in weekend.: 023 224 25 26
 • Dierenambulance: 023 533 43 23
 • Brandweer: 112
BENNEBROEK
 • Dorpscoordinator Welzijn: 023 525 03 66
 • 't-Trefpunt,: 023-5848480
 • Pastor R. Verhaegh, R.K.Parochie St.Jozef, Bennebroek.: 023-5846258
 • Consulent Ds. Conny Bakhuis, Herv. Gem. PKN Bennebroek: 0252-545108
 • Dominee J. Nijboer, Prot.Gem. PKN Bennebroek: 023-5841006
VOGELENZANG
 • Dorpscoordinator Welzijn: 023 525 03 66
 • Pastor A.M. Dekker, R.K. Par.OLV Tenhemelopneming: 0252-525699
ZWAANSHOEK

Zoeken binnen deze website