RIJBEWIJSKEURING

Als lid van de KBO krijgt u korting op de kosten van de keuring voor het verlengen van het rijbewijs.      

Tip: maak zes maanden vóór de verlopen datum een keuringsafspraak.

Wie moet er gekeurd worden?
• als uw rijbewijs op of na uw 75e verjaardag verloopt;
• alle 75-plussers met een geldig rijbewijs en met een gewijzigde gezondheidstoestand die de verkeersveiligheid kan beïnvloeden.

Vóór u naar de keuring gaat, moet u een Gezondheidsverklaring kopen.

Optie 1: Het formulier is verkrijgbaar bij de Gemeente of CBR en kost € 37,80. U vult uw persoonlijke gegevens in en neemt het formulier mee naar de keuringsarts. De arts onderzoekt uw algemene lichamelijke en geestelijke gezond-heid en vult het formulier verder in. Daarna stuurt u alle gevraagde informatie zelf op naar: CBR t.a.v. medische administratie Gezondheidsverklaring, Postbus 1062, 2280 CB RIJSWIJK.
Optie 2: U vult het keuringsformulier digitaal in door in te loggen op mijn.cbr.nl met uw DigiD. Betaal via IDeal de kosten € 37,80. Na het indienen van uw Gezondheidsverklaring krijgt u bericht van Mijn CBR. U ontvangt dan het keuringsformulier voor de arts inclusief een ZD-code. De keuringsarts vult via uw ZD-code online het keurings-formulier in en stuurt het rechtstreeks naar het CBR. Wel wordt gevraagd de Gezondheidsverklaring uitgeprint mee te nemen.

Waar kan ik voordelig in de buurt naar een keuringsarts?

1. Regelzorg. Tel. 088 2323300 of maak digitaal een afspraak op www.regelzorg.nl.
Dichtstbijzijnde arts is bij Stichting Cultuurbeleving Hillegom, Prinses Irenelaan 16, 2181 CZ Hillegom. KBO-leden betalen € 40.

2. Rijbewijskeuringsarts. KBO-leden betalen € 40. Bel voor een afspraak  036 7200911 of ga naar www.rijbewijskeuringsarts.nl.
Dichtstbijzijnde arts is in Woonzorgcentrum, Berkhoutlaan 15, Lisse. Andere locaties zijn in Hoofddorp en Haarlem. KBO-PCOB-leden die collectief aanvullend verzekerd zijn bij Zilveren Kruis/Ach-mea krijgen € 35 vergoed: stuur de rekening naar Zilveren Kruis.
Belangrijke Nummers

ALGEMEEN voor alle dorpen
 • Politie: 0900 8844
 • Noodnummer: 112
 • Huisartsenpost/Spoed, alleen 's-nachts en in weekend.: 023 224 25 26
 • Dierenambulance: 023 533 43 23
 • Brandweer: 112
BENNEBROEK
 • Dorpscoordinator Welzijn: 023 525 03 66
 • 't-Trefpunt,: 023-5848480
 • Pastor R. Verhaegh, R.K.Parochie St.Jozef, Bennebroek.: 023-5846258
 • Dominee D. Jorissen, Herv.Gem.PKN Bennebroek: 023-5768563
 • Dominee J. Nak-Visser, Prot.Gem. PKN Bennebroek: 023-5841006
VOGELENZANG
 • Dorpscoordinator Welzijn: 023 525 03 66
 • Pastor A.M. Dekker, R.K. Par.OLV Tenhemelopneming: 0252-525699
ZWAANSHOEK

Zoeken binnen deze website