CONTACT KBO-BVZ

BESTUURSSAMENSTELLING

Voorzitter
Mevrouw A. Warmerdam-Prins (Paula) tel. 023-5848195 Email: voorz.kbobvz@gmail.com
Secretaris
De heer B. Heemskerk (Bart) tel. 023-5847208 Email: secr.kbobvz@gmail.com
Penningmeester
De heer G. Weijers (Gerard) tel. 023-5846161 Email: weije979@ziggo.nl
Ledenadministratie en Reiscommissie
Mevrouw N. Flipphi-van Zadelhoff (Els) tel. 023-5848357 Email: ledenadm.kbobvz@gmail.com
Redactie Vice Versa
Mevrouw C. Frencken-Demmers (Carien) tel.023-5846304 Email: redactievv@gmail.com
Ouderenadviseur
Mevrouw J. Boon-Versteege (Ank) tel. 023-5848564 Email: jjmm.boon.versteege@quicknet.nl

 




Belangrijke Nummers

ALGEMEEN voor alle dorpen
 • Politie: 0900 8844
 • Noodnummer: 112
 • Huisartsenpost/Spoed, alleen 's-nachts en in weekend.: 023 224 25 26
 • Dierenambulance: 023 533 43 23
 • Brandweer: 112
BENNEBROEK
 • Dorpscoordinator Welzijn: 023 525 03 66
 • 't-Trefpunt,: 023-5848480
 • Pastor R. Verhaegh, R.K.Parochie St.Jozef, Bennebroek.: 023-5846258
 • Dominee D. Jorissen, Herv.Gem.PKN Bennebroek: 023-5768563
 • Dominee J. Nak-Visser, Prot.Gem. PKN Bennebroek: 023-5841006
VOGELENZANG
 • Dorpscoordinator Welzijn: 023 525 03 66
 • Pastor A.M. Dekker, R.K. Par.OLV Tenhemelopneming: 0252-525699
ZWAANSHOEK

Zoeken binnen deze website