CONTACT KBO-BVZ

BESTUURSSAMENSTELLING

Voorzitter
Mevrouw A. Warmerdam-Prins (Paula) tel. 023-5848195 E-mail: voorz.kbobvz@gmail.com
Secretaris
De heer B. Heemskerk (Bart) tel. 023-5847208 E-mail: secr.kbobvz@gmail.com
Penningmeester
Mevrouw C.M.F.Alders (Lia) tel. 0624795868  E-mail: penningm.kbobvz@gmail.com
Ledenadministratie en Reiscommissie
Mevrouw N. Flipphi-van Zadelhoff (Els) tel. 023-5848357 E-mail: ledenadm.kbobvz@gmail.com
Redactie Vice Versa
Mevrouw C. Frencken-Demmers (Carien) tel.023-5846304 E-mail: redactievv@gmail.com
Lief en Leed ad interim
Mevrouw E. Klinkenberg-van Wort (Elly) tel. 023-5848045 E-mail ellyklinkenberg@icloud.com

 

Meer informatie >Belangrijke Nummers

ALGEMEEN voor alle dorpen
 • Politie: 0900 8844
 • Noodnummer: 112
 • Huisartsenpost/Spoed, alleen 's-nachts en in weekend.: 023 224 25 26
 • Dierenambulance: 023 533 43 23
 • Brandweer: 112
BENNEBROEK
 • Dorpscoordinator Welzijn: 023 525 03 66
 • 't-Trefpunt,: 023-5848480
 • Pastor R. Verhaegh, R.K.Parochie St.Jozef, Bennebroek.: 023-5846258
 • Consulent Ds. Conny Bakhuis, Herv. Gem. PKN Bennebroek: 0252-545108
 • Dominee J. Nijboer, Prot.Gem. PKN Bennebroek: 023-5841006
VOGELENZANG
 • Dorpscoordinator Welzijn: 023 525 03 66
 • Pastor A.M. Dekker, R.K. Par.OLV Tenhemelopneming: 0252-525699
ZWAANSHOEK

Zoeken binnen deze website