Afbeelding van AFTREKBAARHEID GIFTEN VOOR COLT BIJ AANGIFTE IB

AFTREKBAARHEID GIFTEN VOOR COLT BIJ AANGIFTE IB

Giften aan KBO-BVZ voor COLT wel aftrekbaar bij aangifte inkomstenbelasting.

Over deze kwestie heeft onze secretaris Bart Heemskerk contact gehad met de belastingdienst. Daaruit is het volgende naar voren gekomen:

Een lid van onze vereniging die een gift overmaakt aan de KBO-BVZ in het kader van onze actie voor COLT, moet duidelijk vermelden dat het bedrag is bestemd voor COLT.

Onze penningmeester boekt de bedragen keurig als zijnde voor de actie Colt, waarna hij aan het eind van de actie het totaalbedrag aan COLT kan overmaken.

Voor de belastingdienst heeft KBO-BVZ in deze een loketfunctie. Zij zien de giften van onze leden dan ook als een gift aan Colt en omdat Colt bij de belastingdienst een ANBI-status heeft (algemeen nut beogende instelling) mogen onze leden hun gift, mits per bank overgemaakt met de vermelding “tgv Actie Colt” deze gift bij hun inkomstenaangifte meenemen.

Let op!!!!! Er geldt wel een grens voor de aftrekbare giften. Dus er moet wel aan die grens worden voldaan alvorens men mag aftrekken.

Dus een donatie aan Colt kunt u overmaken op de bekende bankrekening van de KBO-BVZ, nummer NL 86 RABO 0306 9505 45 met duidelijke vermelding van : tgv ACTIE COLT.

Voor verdere vragen over dit onderwerp kunt u contact opnemen met Bart Heemskerk, secretaris.

 

 

 


 
Belangrijke Nummers

ALGEMEEN voor alle dorpen
 • Politie: 0900 8844
 • Noodnummer: 112
 • Huisartsenpost/Spoed, alleen 's-nachts en in weekend.: 023 224 25 26
 • Dierenambulance: 023 533 43 23
 • Brandweer: 112
BENNEBROEK
 • Dorpscoordinator Welzijn: 023 525 03 66
 • 't-Trefpunt,: 023-5848480
 • Pastor R. Verhaegh, R.K.Parochie St.Jozef, Bennebroek.: 023-5846258
 • Dominee D. Jorissen, Herv.Gem.PKN Bennebroek: 023-5768563
 • Dominee J. Nak-Visser, Prot.Gem. PKN Bennebroek: 023-5841006
VOGELENZANG
 • Dorpscoordinator Welzijn: 023 525 03 66
 • Pastor A.M. Dekker, R.K. Par.OLV Tenhemelopneming: 0252-525699
ZWAANSHOEK