Afbeelding van ALGEMENE LEDENVERGADERING

ALGEMENE LEDENVERGADERING

 
                   

UITNODIGING en PROGRAMMA

VOOR DE ALGEMENE LEDENVERGADERING TE    HOUDEN OP DONDERDAGDAGMIDDAG 18 APRIL 2024 IN HET “TREFPUNT” AAN HET AKONIETENPLEIN 1 TE BENNEBROEK.

 

 Aanvang 13.30 uur (zaal open om 13.00 uur)    Alleen voor leden. Toegang gratis.                                    

AGENDA

13.30           Opening door de voorzitter: Paula

Warmerdam

13.35           Bespreking uitslag/notulen vorige Alg.         Ledenvergadering

13.40           Jaarverslag 2023 KBO BVZ

13.50           Financieel verslag 2023 en Begroting 2024/2025

14.00           Verslag van de kascommissie over cijfers 2023, decharge                          bestuur. Benoeming nieuwe kascommissie.

14.10           Bestuurssamenstelling.

            *)    Een nieuwe secretaris wordt gezocht.

**)  De heer C. Vooijs stelt zich nu na een inwerkperiode verkiesbaar als Algemeen                    Bestuurslid.

                                 

14.20           Rondvraag

14.30           Sluiting van het officiële gedeelte.

 

>>>Vervolgprogramma <<<

 

14.30           Presentatie van ons Goede Doel 2024 genaamd “Buurtgezinnen” in de regio Bennebroek-Vogelenzang-Zwaanshoek.

 

14.45            Eerste drankje

15.00           themavoordracht ' Valpreventie' aangeboden via de Coördinatie Valpreventie in het gebied (Velsen-Haarlem en Bloemendaal  door Stichting SportSupport.

16.30           Tweede drankje en verloting gratis lidmaatschap 2025.

16.45            Sluiting

 

LET OP!!!!!!            LET OP!!!!!!!            LET OP!!!!!!!           LET OP!!!!!!!

De Leden die de Algemene Ledenvergadering bijwonen ontvangen een gratis lot. Tussen hen wordt een gratis lidmaatschap voor het jaar 2025 verloot. De trekking vindt plaats na het optreden.

                   
Belangrijke Nummers

ALGEMEEN voor alle dorpen
 • Politie: 0900 8844
 • Noodnummer: 112
 • Huisartsenpost/Spoed, alleen 's-nachts en in weekend.: 023 224 25 26
 • Dierenambulance: 023 533 43 23
 • Brandweer: 112
BENNEBROEK
 • Dorpscoordinator Welzijn: 023 525 03 66
 • 't-Trefpunt,: 023-5848480
 • Pastor R. Verhaegh, R.K.Parochie St.Jozef, Bennebroek.: 023-5846258
 • Consulent Ds. Conny Bakhuis, Herv. Gem. PKN Bennebroek: 0252-545108
 • Dominee J. Nijboer, Prot.Gem. PKN Bennebroek: 023-5841006
VOGELENZANG
 • Dorpscoordinator Welzijn: 023 525 03 66
 • Pastor A.M. Dekker, R.K. Par.OLV Tenhemelopneming: 0252-525699
ZWAANSHOEK

Zoeken binnen deze website