Belastingaangifte 2020

De aangifte 2020 moet begin 2021 worden ingediend bij de belastingdienst. Evenals vorig jaar zal  ons KBO-team ook dan weer klaar staan om u terzijde te staan bij het invullen van uw aangifte. Ook zal, indien van toepassing, de huur- en zorg-toeslag bekeken worden.
De leden die voorgaande jaren al gebruik maakten van deze KBO-service, worden tijdig door hun “belastinghulp” benaderd voor een afspraak.

Leden die voor het eerst van deze service gebruik willen maken en er voor in aanmerking komen, kunnen zich melden bij ons secretariaat. Adres: zie achter-zijde Vice Versa.

Voor de belastinghulp bestaat een strikte geheimhoudingsplicht. De gegevens worden nooit aan derden verstrekt.
Het zou fijn zijn als u uw gegevens die nodig zijn voor de aangifte, klaar hebt liggen, zoals:
- jaaropgave SVB, pensioenfondsen en lijfrente 2020
- eigen woning, de WOZ beschikking van de Gemeente, peildatum 01-01-2020

Bericht van de penningmeester
Hulp bij het invullen van uw belastingaangifte 2020
- jaaropgave van de hypotheekverstrekker over 2020
- afschriften van bank- en girorekeningen
- uitgaven in verband met ziekte
- bewijsstukken van giften
- voorschotten huur- en zorgtoeslagen.
Voor de aangifte van 2020 gaan we weer gebruik maken van uw DigiD.
Heeft u geen DigiD, dan kan uw aangifte verzonden worden via een machtiging. Deze machtiging vraagt uw belastinghulp, in overleg met u, voor u aan. Met deze machtiging kan de belastinghulp uw gegevens opvragen in het aangifteprogramma en uw aangifte digitaal verzenden.
Degenen waarvan de aangifte vorig jaar met gebruik van de machtingscode digitaal is verzonden, ontvangen dit jaar medio februari automatisch een nieuwe machtigingscodebrief.
De belastinghulpen worden ondersteund door de belastingservice van de KBO en PCOB van Noord-Holland.

Voor de leden van de ouderenbond is deze belastingservice gratis. Zij krijgen een afdruk van de aangifte, zodat er altijd naslag mogelijk is.

Voor het dekken van de kosten mag door de belastinghulp per aangifte € 10,— in rekening gebracht worden.

Het KBO-team belastinghulp


 
Belangrijke Nummers

ALGEMEEN voor alle dorpen
 • Politie: 0900 8844
 • Noodnummer: 112
 • Huisartsenpost/Spoed, alleen 's-nachts en in weekend.: 023 224 25 26
 • Dierenambulance: 023 533 43 23
 • Brandweer: 112
BENNEBROEK
 • Dorpscoordinator Welzijn: 023 525 03 66
 • 't-Trefpunt,: 023-5848480
 • Pastor R. Verhaegh, R.K.Parochie St.Jozef, Bennebroek.: 023-5846258
 • Dominee D. Jorissen, Herv.Gem.PKN Bennebroek: 023-5768563
 • Dominee J. Nak-Visser, Prot.Gem. PKN Bennebroek: 023-5841006
VOGELENZANG
 • Dorpscoordinator Welzijn: 023 525 03 66
 • Pastor A.M. Dekker, R.K. Par.OLV Tenhemelopneming: 0252-525699
ZWAANSHOEK

Zoeken binnen deze website