UITSLAG SCHRIFTELIJKE ALGEMENE LEDENVERGADERING KBO-BVZ

Definitieve uitslag schriftelijke stemming ALV 2020

Inmiddels is bekend hoeveel leden van onze vereniging, KBO-BVZ, hebben gestemd voor de schriftelijke ALV.

Er hebben in totaal 102 leden gestemd. Dit is natuurlijk een geweldig mooi aantal reacties.

Een lid, de heer Roebert, was onder voorbehoud akkoord met punt 1. De tekst in het verslag van de ALV 2019 met betrekking tot de décharge van de penningmeester was niet juist.

In het nu officiële verslag is die tekst aangepast in:

De voorzitter van de kascommissie, de heer F. Slot, stelt de vergadering voor de penningmeester op grond van die goedkeuring, décharge te verlenen voor de cijfers/financiën 2018.

Vervolgens is het verslag ondertekend door de voorzitter, P. Warmerdam en de secretaris B. Heemskerk.

Na deze aanpassing waren dus 102 stemmende leden akkoord met alle vijf punten op het stembiljet.

Een lid, Mevrouw Verdonk, heeft wel een opmerking geplaatst over het vrij grote eigen kapitaal van de KBO-BVZ. Het bestuur gaat zich hierover beraden. Opgemerkt moet wel worden dat door alle corona-maatregelen er geen soos- en andere inkomsten zijn in 2020. De penningmeester schat het tekort voor 2020 dan ook op ongeveer € 5000.00. Dit bedrag teren wij dus in op ons kapitaal.

Omdat er nu dus 102 stemmende leden akkoord waren met alle vijf de punten heeft het voltallige bestuur een handtekening geplaatst onder volgende stukken:

-Het jaarverslag 2019.

-Het financieel verslag 2019 met daarbij de décharge verlening.

-De begroting 2021.

Hiermee is voldaan aan de eis om jaarlijks een ALV te houden.

B.J. Heemskerk (secr.)
Belangrijke Nummers

ALGEMEEN voor alle dorpen
 • Politie: 0900 8844
 • Noodnummer: 112
 • Huisartsenpost/Spoed, alleen 's-nachts en in weekend.: 023 224 25 26
 • Dierenambulance: 023 533 43 23
 • Brandweer: 112
BENNEBROEK
 • Dorpscoordinator Welzijn: 023 525 03 66
 • 't-Trefpunt,: 023-5848480
 • Pastor R. Verhaegh, R.K.Parochie St.Jozef, Bennebroek.: 023-5846258
 • Dominee D. Jorissen, Herv.Gem.PKN Bennebroek: 023-5768563
 • Dominee J. Nak-Visser, Prot.Gem. PKN Bennebroek: 023-5841006
VOGELENZANG
 • Dorpscoordinator Welzijn: 023 525 03 66
 • Pastor A.M. Dekker, R.K. Par.OLV Tenhemelopneming: 0252-525699
ZWAANSHOEK

Zoeken binnen deze website