SCHRIFTELIJKE ALGEMENE LEDENVERGADERING KBO-BVZ

SCHRIFTELIJKE ALGEMENE LEDENVERGADERING

Beste leden,

Helaas kon, door de corona-maatregelen, de Algemene Ledenvergadering niet doorgaan. Ook de komende maanden zal het niet mogelijk zijn een Algemene Ledenvergadering in het Trefpunt te organiseren.

Omdat wij toch aan onze verplichting tot het houden van Algemene Ledenvergadering willen voldoen, hebben wij volgende stukken op de website en in de Vice Versa geplaatst.  Op de website vindt u alle stukken onder de tab OVER KBO-BVZ en dan rechtsboven onder Documenten KBO bvz. De documenten zijn herkenbaar aan de naam in HOOFDLETTERS en voor die naam de tekens >>> en het desbetreffende nummer op het stemformulier.

 1. Verslag van de Algemene Ledenvergadering van 3-4-2019.
 2. Jaarverslag 2019 van de KBO-BVZ.
 3. Hierin is ook aangegeven dat het bestuurslid Ank Boon-Versteeg afredend is maar ook weer verkiesbaar.
 4. Financieel verslag over 2019 inclusief de verklaring van de kascommissie.
 5. Begroting voor 2021.

Beleefd doch dringend vragen wij u, uiterlijk 12 september 2020, schriftelijk of per mail te reageren op volgende agendapunten.

 1. Gaat u wel/niet akkoord met het verslag van de ALV van 3-4-2019.
 2. Gaat u wel/niet akkoord met het Jaarverslag van de KBO-BVZ.
 3. Gaat u wel/niet akkoord met de herverkiezing van Mevrouw A. Boon-Versteeg
 4. Gaat u wel/niet akkoord met het financieel verslag c.q. het verslag van de kascommissie zodat het bestuur gedéchargeerd kan worden voor het gevoerde financiële beleid over 2019
 5. Gaat u wel/niet akkoord met de begroting voor 2021.

                                                                                           

 Als u schriftelijk wilt stemmen, dan vindt u in de Vice Versa een stemformulier.  Dit stemformulier moet u uitknippen en invullen. Vergeet niet uw naam en adres te vermelden en te ondertekenen. Voor wijze van inleveren: zie het stemformulier.

Als u via de e-mail wilt stemmen, dan moet u een e-mail sturen aan secr.kbobvz@gmail.com  waarin u aangeeft met welke punten u wel akkoord bent en met welke punten u niet akkoord bent.  (als voorbeeld:  wel akkoord met de punten 1,2,3,4,5)

Alle documenten op deze  website www.kbobvz (zie hierboven)  zijn pdf-documenten. U kunt ze downloaden en afdrukken maar niet bewerken.

Let op!!! Ook het stemformulier kunt u downloaden en afdrukken waarna u het kunt invullen en inleveren/versturen.

U doet toch ook mee!!!!  Bij voorbaat onze dank.

 




Belangrijke Nummers

ALGEMEEN voor alle dorpen
 • Politie: 0900 8844
 • Noodnummer: 112
 • Huisartsenpost/Spoed, alleen 's-nachts en in weekend.: 023 224 25 26
 • Dierenambulance: 023 533 43 23
 • Brandweer: 112
BENNEBROEK
 • Dorpscoordinator Welzijn: 023 525 03 66
 • 't-Trefpunt,: 023-5848480
 • Pastor R. Verhaegh, R.K.Parochie St.Jozef, Bennebroek.: 023-5846258
 • Dominee D. Jorissen, Herv.Gem.PKN Bennebroek: 023-5768563
 • Dominee J. Nak-Visser, Prot.Gem. PKN Bennebroek: 023-5841006
VOGELENZANG
 • Dorpscoordinator Welzijn: 023 525 03 66
 • Pastor A.M. Dekker, R.K. Par.OLV Tenhemelopneming: 0252-525699
ZWAANSHOEK

Zoeken binnen deze website