Afbeelding van ALGEMENE LEDENVERGADERING

ALGEMENE LEDENVERGADERING

 
                    UITNODIGING en PROGRAMMA
VOOR DE ALGEMENE LEDENVERGADERING TE HOUDEN OP DONDERDAGDAGMIDDAG

20 APRIL 2023 IN HET “TREFPUNT” AAN HET AKONIETENPLEIN 1 TE BENNEBROEK.

 Aanvang 13.30 uur (zaal open om 13.00 uur)    Alleen voor leden. Toegang gratis.                AGENDA,
13.30        Opening door de voorzitter: Paula Warmerdam
13.35        Bespreking uitslag/notulen vorige Alg. Ledenvergadering
13.40        Jaarverslag 2022 KBO BVZ
13.50        Financieel verslag 2022 en Begroting 2024
14.00        Verslag van de kascommissie over cijfers 2022, decharge  bestuur. Benoeming nieuwe                     kascommissie.
14.10    Bestuurssamenstelling. 
    > De termijn van Mevrouw Warmerdam loopt af, zij is herkiesbaar. 
    >>Als nieuw bestuurslid wordt voorgedragen Mevrouw Lia Alders met als functie                                    penningmeester.
    >>>Mevr. Frencken treedt af als bestuurslid. Zij blijft wel actief als redactrice voor onze Vice                      Versa. 
    >>>>De functie van secretaris van de KBO BVZ komt vacant. Wie is geïnteresseerd om de                      vrijkomende posities in te vullen. 
14.20    Rondvraag
14.30     Sluiting van het officiële gedeelte.
        
                                 >>>Vervolgprogramma <<< 
              Vanwege het grote aantal zangers is het optreden in de kerkzaal.

14.45                                  “DROGER KAN NIET”
            Een koor van grote klasse brengt een bijzonder programma met bekende liederen. 
        
                              Tijdens de pauze is er tijd voor een drankje en hapje.
16.15        Einde optreden.
16.45        Sluiting

LET OP!!!!!!            LET OP!!!!!!!            LET OP!!!!!!!           LET OP!!!!!!!
De Leden die de Algemene Ledenvergadering bijwonen ontvangen een gratis lot. Tussen hen wordt een gratis lidmaatschap voor het jaar 2024 verloot. De trekking vindt plaats na het optreden.
        
 
Belangrijke Nummers

ALGEMEEN voor alle dorpen
 • Politie: 0900 8844
 • Noodnummer: 112
 • Huisartsenpost/Spoed, alleen 's-nachts en in weekend.: 023 224 25 26
 • Dierenambulance: 023 533 43 23
 • Brandweer: 112
BENNEBROEK
 • Dorpscoordinator Welzijn: 023 525 03 66
 • 't-Trefpunt,: 023-5848480
 • Pastor R. Verhaegh, R.K.Parochie St.Jozef, Bennebroek.: 023-5846258
 • Consulent Ds. Conny Bakhuis, Herv. Gem. PKN Bennebroek: 0252-545108
 • Dominee J. Nijboer, Prot.Gem. PKN Bennebroek: 023-5841006
VOGELENZANG
 • Dorpscoordinator Welzijn: 023 525 03 66
 • Pastor A.M. Dekker, R.K. Par.OLV Tenhemelopneming: 0252-525699
ZWAANSHOEK

Zoeken binnen deze website

POLL: Wat vindt u van de nieuwe KBO-BVZ website?

geweldig
leuk
geen mening
niet leuk


Bekijk archief